Adatvédelmi irányelvek

A VargaPlasztika – adatvédelmi tájékoztatója

Bevezető

A www.vargaplasztika.hu címen elérhető honlapot a MediaCenter Hungary Kft. mint weboldal üzemeltető tartja fent és működteti. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja és annak szolgáltatásait igénybe veszi. A honlapon regisztráció nincs.

Az adatkezelő adatai

(Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja)

 

Név: MediaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét Sosztakovics utca 3, II/6

Postacím: 6000, Kecskemét, Pf.: 588.

Adószám: 13922546-2-03

E-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Telefonszám: +36 76 575 023

 

A felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen felhasználási feltételek hatálya csak a www.vargaplasztika.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, melyek a www.vargaplasztika.hu honlapon található hivatkozás vezet.

A jelen feltételek módosításának jogát az adatkezelő fenntartja.

 

Adatkezelés

A www.vargaplasztika.hu honlap látogatása esetén a rendszer automatikusan rögzíti az érintett felhasználó kliensének (továbbá: számítógépének) IP címét, – mely lehet publikus vagy nem publikus – a látogatás kezdő és befejező időpontját illetve – számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint az IP cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal egyáltalán nem kapcsolhatók össze, csupán statisztikai célokat szolgálnak a honlap további fejlesztésének érdekében.

Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó kliensén „cookie”-t helyezzen el (Cookie – azaz süti: a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag). A felhasználó ezt böngészője beállításával megtilthatja.

A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Az adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az adatkezelő érdekeit sérti.

A fentieken túl az adatkezelő további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.

Amennyiben a felhasználó a jelen szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az adatkezelő a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az adatkezelő a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

A szolgáltatás folyamatossága

Az adatkezelő vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az adatkezelő nem szavatolja az elérés szünetmentességét. Az adatkezelő a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az adatkezelő a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal!

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Az adatkezelőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.